Astăzi: 5 Tammuz 5782 - 2022 -  Portiunea săptămânii: Chuqat

72 Nume Divine

Cele 72 de Nume Divine

Ce sunt de fapt cele 72 Nume ale lui Dumnezeu ?
Cele 72 Nume Divine  sunt "coduri energetice" prin care Creatorul  relaționează cu noi . Aceste coduri sunt asemenea unei tastaturi  pc,  activarea unui astfel de cod (tastă) corespunde unei  binecuvântări precise. Pentru a scrie pe computerul nostru personal un mesaj, este nevoie să apăsăm o serie de taste, spre exemplu pentru a scrie litera “A” este nevoie să apăsăm tasta cu simbolul literei A. Sistemul ştie să interpreteze închiderea unui contact electric venit din zona corespunzătoarei literei A şi va afişa pe ecran ceea ce noi am dorit să scriem. Cele 72 nume divine este tastatura oferită în dar omului de către Creatorul tuturor lucrurilor ca prin aceste taste omul să poată scrie programele dorinţelor care urmează să fie executate. Este adevărat că înţelepţii cabaliști  nu s-au pus de acord în ce privește relaţia: cod - binecuvântare pentru fiecare nume Divin, însă, în ceea ce privește lista cu numele și ordinea în care acestea apar, nu există echivoc, deoarece originea lor se găsește în  versetele  Torei.  Cele 72 de nume sunt menționate de asemenea în cartea Zohar. Cele 72 de nume sfinte ale lui Dumnezeu sunt gravate în fiecare om viu...
Ce binecuvântare  transmite  fiecare nume?
  Cele 72 de nume ale lui Dumnezeu sunt înscrise în codul genetic al sufletului nostru, atunci când medităm "activăm" acest cod în genă sufletului nostru, este  asemenea unui circuit electric, avem instalaţia, avem consumatorul(becul) şi tot ce trebuie să mai facem este să apăsăm pe întrerupător ca să luminăm încăperea. Corpul nostru este asemenea unui palat cu 72 de camere, în funcţie de dorinţă sau deficiență putem lumina camera (codul)   sănătății, suprimarea ego-ului, punerea ordinii în viața noastră, evitarea sclaviei materiei și multe altele le veţi descoperi în acest ghid. 
Tehnici de meditație
Evident, există numeroase tehnici de meditație, nu putem spune că una este mai bună decât cealaltă, fiecare este dator să verifice, să experimenteze şi să constate care i se potriveşte. În acest ghid voi prezenta o tehnică profundă lăsată de Abraham Abulafia - contemplarea hitbonenut. Tehnica hitbonenut  permite practicantului să se ridice la o stare de conştiinţă  atât de ridicată încât va determina fuziunea cu Creatorul. (Dekvut). Abraham Abulafia, părintele cabalei extatice, recomandă ca această practică să fie făcută în singurătate, neauzit de nimeni. Această tehnică conduce studentul către o experiență unică - să vorbeşti liber  cu Dumnezeu. ( Rabbi Nahman din Breslev).
Practică
Meditaţia se face cu ochii închiși, secvențele de imagini sunt ordonate în mod conștient pentru a transcende corporalitatea și a accesa lumea spirituală. Este bine să ne protejăm în timp ce deschidem ușa unei realități atât de vii și variate cum este lumea spirituală. Așa cum purtăm haine pentru a ne proteja  de căldura soarelui sau de frigul anotimpului rece , tot astfel este bine să ne protejăm și când ne propunem să călătorim în lumea meditației.  Putem să ne înveșmântăm imaginar într-o sferă de lumină, într-o piramidă energetică, să ne așezăm în centrul stelei lui David de culoare aurie, sau într-un cub,  dvs. alegeți unde vă simţiţi mai bine. Sunt anumite meditaţii unde aveţi nevoie de ghid, a vă aventura pe un astfel de drum poate fi primejdios pentru psihic şi trup în modul cel mai adevărat al cuvântului. Este  ca și cum v-aţi  propune escaladarea unui munte fără a cunoaşte traseele, fără a cunoaște ce animale sălbatice trăiesc în zonă și cum le puteți evita sau lupta cu ele. În acest caz este bine să vă limitaţi practică sau să fiţi însoţit de un ghid dacă doriţi să continuaţi. Călătoria meditativă este o călătorie pe cărările spiritualităţii, o lume imperceptibilă celor cinci simţuri, o lume necunoscută. Este imperios să avem un ghid cunoscător al terenului. Este bine şi frumos să călătorim pe cărări cunoscute sau să fim însoțiți  de un învățător cabalist, aceasta dacă nu suntem experți în domeniu. Formarea celor 72 nume divine se formeaza având ca fundament cele trei versete din cartea Exod. 14,19-21. Primul nume divin se formează din prima literă a primului cuvânt din versetul 19 VAV, apoi din prima literă a primului cuvânt din versetul 20 HEI şi din prima literă a primului cuvânt din versetul 21 VAV. Al doilea nume divin se formează din a doua literă a primului cuvânt din versetul 19, apoi a doua literă a primului cuvânt din versetul 20 şi din a doua literă a primului cuvânt din versetul 21, şi aşa mai departe.
Model de meditaţie Abulafia
Acesta este modelul standard în care se combină sunetul cu mişcarea. Sunetul este o formă de energie creativă ” Dumnezeu a spus...” și ceea ce El a spus s-a făcut, a prins viaţă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu, îi lipseşte asemănarea, această asemănare este dobândită prin efort continuu. Abulafia dezvăluie această metodă de cum putem dobândi dekvut- alipirea de Creatorul nostru. Nu este un lucru simplu şi nu trebuie privit ca un ritual care din curiozitate cineva se angrenează să practice cele de mai jos. Avem nevoie de momente de introspecţie înainte de a începe meditaţia în care să ne găsim răspuns la întrebarea: de ce-mi doresc aceasta? Răspunsul corect trebuie să fie întotdeauna “ Pentru slavă Numelui Său”. Dorinţa de putere, răzbunarea, invidia, gelozia, lipsa de iubire, compasiune, face ca meditaţia practică să devină un blestem în loc de binecuvântare. (Doamne fereşte) Ordinea vocalelor întotdeauna este aceeaşi şi de neschimbat. Dacă practicantul greşeşte această ordine în timpul procesului, este nevoit să se oprească, să inspire şi să expire de trei ori după care va relua procesul de la începutul etapei consoanei pe care a greșit-o. Dacă meditaţia foloseşte țerufim din cele 72 nume divine + YHVH sau se va prelua procesul întregului verset dacă se meditează numele divin din psalmi. Practicantul începător va citi iniţial textul ebraic ajutându-se de transliterare, practicând în timp caracterele ebraice vor deveni asemenea unor cărămizi în mâinile zidarului munca la nivel de imaginație devenind automata, urmând a se trece la lucru cu intenția.  Sunt cinci vocale, cinci cărţi care formează Tora şi cinci simţuri prin care percepem mai puţin de 3% din realitate. Analiza intelectuală ne împiedică să înţelegem mesajul Torei şi cele cinci simţuri ne împiedică să vedem adevărata realitate. Intelectul închis în bucla mişcării repetitive face imperceptibilă dimensiunea timpului, fără timp Tora nu mai este o istorie, ci începe a revela secretul. Sincronizarea sunetului cu mişcarea capului dă naştere unei serii de forme care excită adevărata realitate obligând-o să creeze factori de influenţă pentru realitatea perceptibilă...
Mai multe informatii practice despre fiecare Nume divin din cele 72 Nume Divine vor fi disponibile in curand in cartea " GHIDUL CABALISTULUI- Haim Misloschi"

Înscrie-te pentru noi publicații

Select list(s)*


Loading

Cu ce vă pot ajuta?