Balak

Sursa: Din înțelepciunea Torei și a Hasidismului – Baruch Tercatin

40. BALAK

Personajul acestei pericope este un profet al popoarelor străine, Bilam, căruia regele Balak îi cere să blesteme poporul, dar, în loc de aceasta, el îl binecuvântează.
Bilam susține că poporul evreu este îndrăgit de Divinitate și că deci un blestem aruncat asupra acestui popor nu poate lovi.
Mai mult, Bilam înțelege că acest popor nu numai că nu trebuie blestemat, ci dimpotrivă – binecuvântat pentru binele pe care-1 face omenirii.
El nu poate blestema acest popor care din zorii fiecărei zile face lucruri pe placul Divinității, orice blestem devenind astfel inutil.
Talmudul precizează că Bilam a fost strănepotul lui Lavan (tatăl Leei și al lui Rahel, și socrul lui lacob). Pentru Lavan, copiii lui lacob, născuți în casa lui, sunt ca și propriii lui copii.
Din cele 54 de pericope ale Torei, numai cinci poartă numele personajelor de care se ocupă: ״Noah” -cunoscut ca IȘ ȚADIK״־un om sfânt”; ״Itro” – cel care a reușit să-i aducă sfaturi interesante lui Moșe, dobândindu-și astfel o mare faimă; ״Korah” – care, deși un răzvrătit, era un mare cunoscător al Torei; ״Pinhas” -fiul lui Eliezer, pentru curajul dovedit în a apăra Divinitatea în ochii poporului, și ״Balak” – regele Moabului, dușman înverșunat al poporului evreu, care nu ar fi meritat onoruri. Comentatorii dau un răspuns pozitiv acestei posibile obiecții, susținând că acest rege și-a avut, totuși, meritele lui: el a adus 42 de jertfe Divinității, iar Ruth Hamoava (Ruth Moabita) era din familia lui. Este vorba despre femeia nobilă despre care tratează ״Meghilath Ruth”, bunica regilor David și Șlomo.
Cel care inițiază o faptă are o răspundere mai mare decât cel care o săvârșește.
Rabinul Meier din Premislian susține că Balak era în felul său un om cinstit. Există mulți dușmani pe care îi credem prieteni și care, în fapt, ne doresc pieirea. Balak a declarat cel puțin fățiș că voia să blesteme poporul evreu.
VAIAR BALAK BEN ȚIPOR ET COL AȘER ASA ISRAEL LEEMORI – ״Balak, fiul lui Țipor, a văzut tot ceea ce a făcut Israel poporului lui Emori” (Bamidbar -Numerii, 22:2)
După cum spune versetul, Balak a văzut din păcate ceea ce i-au făcut evreii lui Emori, dar nu a văzut, sau nu l-a interesat, ceea ce au făcut poporului Israel oamenii lui Emori.
KI AȚUM HU MIMENI – ״Căci e mult mai puternic ca mine” (Bamidbar – Numerii, 22:6)
El a presimțit că David și Șlomo vor fi urmașii lui, dar Balak s-a simțit slab și s-a gândit să recurgă la blesteme, pe care nu a reușit să le împlinească.
MA TOVU OHALEIHA IACOB MIȘKENOTEIHA ISRAEL… ״Cât de frumoase sunt sălașurile tale, lacob, corturile tale, Israel…” (Bamidbar – Numerii, 24:5)
Binecuvântarea lui Bilam pentru poporul Israel cuprinde șase cuvinte, corespunzătoare celor șase corturi în care Divinitatea domnea în Mișkan. Bilam rostește aceste cuvinte contra voinței lui Balak, manifestându-și admirația pentru cele făurite de poporul lui Israel, care și-a pus întreg talentul creator în lăcașurile sale sfinte, însuflețindu-le cu propriul spirit. BILAM HARAȘA -״Bilam cel rău” – a văzut totuși că poporul evreu va reuși să-și păstreze țara.