Care este importanța rugăciunii Minha ?

 „Și Isaac a ieșit şi a mers (să se roage) spre seară pe câmp ”

Haim Misloschi - Fondator al Scolii de Cabala RomaniaRabinii  ne spun că aceasta naraţiune se referă la rugăciunea Minha (de după-amiaza). Despre cât este de importanța rugăciunea Minha aflăm din faptul că profetul Ilie a primit doua raspunsuri la două cereri pe care le-a făcut  numai în timpul rugăciunii Minha, în legătură profeții lui Ba’al, așa cum  spune, ענני ה ‘ענני .

El s-a rugat : ,,Răspunde-mi, o  Creatorule, răspunde-mi” .„Răspunde-mi” – o dată, de două ori,  pentru ca focul să coboare din Cer, astfel încât oamenii să nu creadă că este o vrăjitorie.

,,Cum a reușit Profetul Ilie să facă două cereri diferite într-o singură rugăciune?”.

După cum ştim, este posibil să ne rugăm doar pentru un singur lucru la un moment dat. Ben Ish Hai răspunde că aceasta intrebare, că tocmai acesta este motivul pentru care  rugăciunea Minha este atât de importantă . Timpul rugăciunii este atât de propice, încât persoana care face rugăciunea este capabilă să facă mai mult decât o cerere, care nu au nici o  legătură între ele și să primească răspuns pentru amândouă. Acest lucru este în contrast cu celelalte rugăciuni, în care se poate cere doar un lucru la un moment dat. ~ (A se vedea Ben Yehoyada ‘, Berakhoth 6b.,Abihem Shel Yisrael „Al HaTorah, Hayyei Sarah).