Cartea Splendorii-Zohar

De ce a fost scris Zohar în Aramaică?

Pentru a răspunde la această întrebare este necesar să înţelegem ce s-a întâmplat înainte de crearea omului. Este scris că inteligenţele astrale sau îngerii, au fost făcuţi cu mult înainte de crearea lui Adam, aceste forţe, aceste inteligenţe sunt dincolo de imaginaţia noastră, ele guvernează planetele, soarele, luna şi aşa mai departe. Când aceste inteligenţe, simbolizate prin literele alfabetului ebraic, au văzut planul Creatorului cu caracteristicile tehnice care Acesta dorea să le pună în om, aceste inteligenţe s-au mobilizat într-un conciliu în fata Creatorului indignate de măreţia, potenţialul enorm pe care Creatorul intenţiona să-l pună în făptura numită OM.

În analiza pe care au făcuto aceste inteligenţe asupra potenţialului uman, exista un mare pericol, aşa că l-au sfătuit sau i-au sugerat Creatorului să nu-l facă pe om. De ce? Pentru că există posibilitatea ca omul o copie fidelă a Creatorului, să ajungă să distrugă creaţia. Omul, în planul Creatorului era mult superior îngerilor şi a întregii creaţii, nouă ne este cunoscut că el poate deveni un tadik, un sfânt, un drept, dar poate fi şi cel mai pervers, întrecând cu mult regnul animal care este mult inferior omului. În acest conciliu, Creatorul însărcinează inteligenţele astrale să fie pentru om judecător şi gardian în cazul în care acesta urzeşte şi acţionează împotriva creaţiei sale.
Planul creări omului după imaginea Sa, rămâne în picioare neschimbat împotriva opiniilor inteligenţelor astrale de a nu-l crea, iar astrele au acceptat această concesie în ideea că pot ţine sub control însărcinaţi fiind ca gardieni, judecători ai omului. Cu toate că au acceptat planul divin, în inima lor s-a născut o gelozie enormă asupra existenţei umane, pentru că ei nu-şi doreau fiinţa umană. Istoria umanităţii începe, numaidecât observăm intervenţia astrală sau aşa cum mai este cunoscută în limbaj profan: Karmă.

Această este atât de dură încât Creatorul conştientizează că omul nu va suporta durere şi suferinţa la aceste cote înalte. Omul va comite anomalii, erori capabile de distrugere a lumii, astrele fiind însărcinate cu puterea de intervenţie asupra omului va aplica corecţia, iar acesta (omul) nu va suporta corijarea care este atât de dură. Istoria o confirmă că intervenţia astrală a dus la potop, din marea mulţime de oameni, se salvează doar 8 persoane, a dus la confuzia limbilor de la turnul Babel, asasinate, războaie, durere şi multă suferinţă. Atunci Creatorul pregăteşte un plan, îl cheamă pe Moise şi-i dăruieşte un scut împotriva influinţelor astrale.

Este adevărat că a însărcinat astrele cu putere de intervenţie, acum însă va dărui omului un scut împotriva influinţelor astrale, astfel face cunoscută Tora. Tora este dăruită într-un limbaj care nu este uman, vine într-un limbaj al îngerilor. Când îngerii i-au cunoştinţă de planul Torei, contracarează ca Tora să nu cadă în mâinile oamenilor. Ce se întâmplă? La poalele muntelui Sinai poporul evreu proaspăt eliberat din robia egipteană construieşte viţelul de aur, acţiune care duce la distrugerea tablelor, astfel Tora nu mai ajunge să fie cunoscută de om. Creatorul pregăteşte o nouă Tora, de data aceasta într-un limbaj ebraic, Tora vine codificată astfel încât mesajul său poate fi decriptat numai de cei înţelepţi. Îngerii, care spuneam sunt forţele astrale însărcinate ca judecători şi gardieni nemulţumiţi, se prezintă în faţa creatorului neînţelegând cum este cu putinţă revelarea unui cod atât de elevat şi sfânt dintr-o lume care nu este lumea noastră fizică, un cod care aparţine unei inteligenţe mult superioară decât cea umană, să fie dăruit fiinţei umane? Creatorul a decis aceasta şi ceea ce a decis nu se mai putea schimba.
Această decizie amplifică gelozia îngerilor contra umanului. Cei drepţi şi sfinţi încep să descifreze textul Torei, construind din codurile decriptate scuturi şi paravane împotriva influinţelor astrale. Interesant este că aceşti înţelepţi care au decodificat Tora, să poată transmite informaţiile descoperite din textul Torei, de cum te poţi proteja împotriva Karmei, acest cod care este un adevărat vaccin împotriva acestor influinţe astrale, au găsit un limbaj pe care îngerii nu-l pot înţelege, acest limbaj este ARAMAICĂ şi cartea care descoperă aceste coduri şi secrete este cartea Zohar.