Talmudul despre înțelepciune 

Ce spune Talmudul despre înțelepciune 

Ințelepciunea (în ebraică HOHMA) a fost considerată totdeauna ca fiind o calitate importantă. In Pentateuh, când celelalte națiuni vor descoperii prescripțiile Torei, vor spune :

,,Acesta nu poate fi decât un popor înțelept și deștept, aceasta este o mare națiune” 

In cărțile sapientiale această virtute este lăudată și chiar personificată: Spune  Ințelepciunii: ,,Tu esti sora mea ”  și numește rațiunea: ,,prietena mea” .

Biblia insistă în mod deosebit asupra înțelepciunii prin narațiunile  regelui Solomon.

De-a lungul generațiilor, idealul evreiesc cel mai înalt a devenit înteleptul erudit al studiului Torei (talmid ha-ham). In aceeași ordine de idei, ignorantul (am ha-aret), a fost privit întotdeauna cu dispreț, între  altele pentru că ,,un ignorant nu poate fi pios” căci îi lipsește cunoașterea necesară pentru a respecta corect poruncile .

Respectul pentru înțelepți nu se limitează doar la erudiții în materie de Tora. Există o binecuvântare specială pentru cei care se disting în alte domenii. Această binecuvântare îi mulțumește lui Dumnezeu că: a dat din înțelepciunea Sa ființei din carne și sânge.

Binecuvântarea echivalentă pentru talmid ha-ham este: ,,Binecuvântat fie Acela care a împărtășit ințelepciunea Sa celor care se tem de El ” .

Oricât de importantă este ea, înțelepciunea trebuie să fie temperată de teamă de Dumnezeu: ,, Inceptul înțelepciunii este teama de Cel Veșnic” .

Mai mult decât atât : ,, Acela a cărui teama de a păcătui este mai mare decât înțelepciunea sa, va rămâne înțelept; cel a cărui înțelepciune este mai mare decât teama de păcat, își va pierde înțelepciunea ” .

Înțelepciunea  înnăscută, este socotită ca un dar al lui Dumnezeu, nu este meritorie. Ceea ce este important, este ca omul să o cultive: ,, Ințeleptul să nu se laude cu înțelepciunea sa,  cel ce se lauda să se laude că are pricepere și că mă cunoaște și știe că Eu sunt Domnul” .

Midrașul face distincție între înțelepciunea seculară pe care o numește HOHMA și înțelepciunea Torei. Dacă celelalte națiuni pretind că au HOHMA,  ele pot fi crezute, dar ele nu pot pretinde că au TORA.

In Cabala, numele uneia din cele șapte Sefirot sau atribute ale lui Dumnezeu, este Hohma, Intelepciunea.

Inceputul înțelepciunii este: dobândește înțelepciune.

  • Ințelepciunea nu poate avea sălaș în inima celui rău.
  • Nu vorbi niciodată cu un nebun, căci el disprețuiește vorbele înțelepciunii.
  • Ințelepciunea crește cu timpul, dar și nebunia.
  • Ințeleptul repetă ceea ce a văzut, nebunul –  ce a auzit.
  • Fă din casa ta un loc de întâlnire a înțelepților și soarbe fiecare dintre vorbele lor.
  • Cine este deștept? cel care învață de la fiecare.
  • De când a fost distrus Templul, înțelepții au luat locul profeților