Cele 13 principii ale credintei iudaice

Cele 13 principii ale credintei iudaice conform lui Rambam (Maimonide)

Ani maamin be’emuna şeleima…(Cred cu o credinţă desăvârşită…)

1. Cred că Dumnezeu este Creatorul şi Conducătorul întregii lumi.


2. Cred că Dumnezeu este unic şi nu există nici o altă unitate sau unicitate care să se asemene cu a Lui.


3. Cred că Dumnezeu nu are corp şi nici o descriere de ordin fizic care I s-ar putea asocia.


4. Cred că Dumnezeu este veşnic, că El există de dinainte de a exista lumea şi va continua să existe după ce aceasta se va
sfârşi.


5. Cred că rugăciunile şi preamărirea trebuie îndeptate doar către Dumnezeu, şi nu către oricine sau orice altceva.


6. Cred că toate cuvintele profeţilor sunt adevărate.


7. Cred că Moise este cel mai important dintre profeţi, că nivelul său de profeţie nu a fost şi nu va fi atins niciodată de către nimeni altcineva.


8. Cred în faptul că Tora a constituit obiectul Revelaţiei divine la Muntele Sinai şi că Tora pe care o avem astăzi este aceeaşi cu cea primită de la Dumnezeu atunci.


9. Cred că Tora nu va fi niciodată schimbată de către Dumnezeu sau înlocuită cu o altă învăţătură.


10. Cred că Dumnezeu este atotştiutor.


11. Cred că Dumnezeu oferă răsplată şi pedeapsă în funcţie de modul în care oamenii Îi respectă poruncile.


12. Cred că Mesia va veni şi chiar dacă întârzie îl aştept în fiecare zi.


13. Cred că morţii vor fi înviaţi în Era Mesianică.