Cele cinci revelații ale luminii

Cele cinci revelații ale luminii pe care le-a primit Moise în viziunea să corespund celor cinci revelații divine, care au devenit profund manifestate în secretul rugului arzând.
După uciderea unui ofițer egiptean, Moise a fugit din Egipt pentru a scăpa de mânia Faraonului. La vârsta de optzeci de ani, pe când lucra ca păstor pentru socrul său, Jetro, și-a condus turma prin pustie și a văzut o imagine incredibilă – un rug arzând care nu a fost mistuit.
Când Moise s-a abătut de la calea sa să privească mai îndeaproape, Dumnezeu i-a vorbit direct , fiind prima sa viziune profetică.
Cuvântul „rug” apare de cinci ori în trei versete consecutive în această relatare a profeției lui Moise la începutul cărții Exodului. Această apariție de cinci ori a unui cuvânt cheie în trei versete consecutive sugerează o paralelă între conceptul de rug arzând și cuvântul „lumină” care apare de asemenea de cinci ori în trei versete consecutive în descrierea creației cu care începe Geneza. Lumina a fost prima entitate creată de Creator și aici, prima viziune profetică a lui Moise este și o revelație a luminii sub forma unui foc inexplicabil de nestins.

În plus, Tora, este o unitate care conține cinci cărți și care mai este numită „lumină”.
O modalitate de a interpreta această corespondență este menționată în învățătura înțelepților că Dumnezeu a ascuns lumina originală a creației și a pus-o de o parte pentru indivizii drepți din fiecare generație. Astfel, Moise, ca un individ neprihănit în generația sa, a fost privilegiat să experimenteze cele cinci lumini ale creației care corespund celor de cinci ori cuvântului ” rug” ce apare în viziunea sa profetică.
În plus față de aspectul său de a fi menționat de cinci ori într-o secțiune a Torei, o caracteristică unică a rugului cu spini, pe care l-a văzut Moise în viziunea lui, este că avea cinci frunze apărute dintr-o singură sursă comună.
Înțelepții menționează aici faptul că numărul cinci este strâns legat de secretul Exodului din Egipt.
În Cabala, cei trei Patriarhi, Avraam, Isaac și Iacov, împreună cu Moise și Aaron corespund celor cinci emoții primare ale inimii, așa cum apar în serviciul nostru al Divinității: dragostea lui Dumnezeu; venerația lui Dumnezeu; compasiune pentru alții; și încrederea în puterea lui Dumnezeu pentru a ne ajuta să reușim. Al cincilea atribut al inimii este sinceritatea, recunoscând mereu prezența lui Dumnezeu pe fiecare cale a vieții noastre.

Simbolul a cinci frunze emanate dintr-o singură sursă l-a învățat pe Moise că va trebui să integreze atributele fiecăruia dintre cele cinci suflete în sufletul său pentru a răscumpăra poporul evreu din Egipt.
Așa cum apare de cinci ori cuvântul „rug” în Zohar, există un spectru complet de cinci interpretări principale pe care Zoharul le oferă ca să explice viziunea lui Moise asupra rugului ars.
Prima interpretare este că rugul reprezintă toată realitatea și focul reprezintă revelația Divinului care cuprinde totul. Zohar explică faptul că motivul pentru care Dumnezeu s-a revelat lui Moise într-un rug era să sublinieze faptul că chiar și cea mai mică creație este o revelație a Divinului : „nu există niciun loc care să fie gol de El”.
Această învățătură corespunde bunătății iubitoare, atributul asociat lui Avraam, primul suflet pe care Moise l-a trebuit să-l integreze în sufletul său. Avraam a fost primul individ care a învățat lumea monoteismului adevărat, învățând că Dumnezeu este omniprezent. Această învățătură fundamentală a omniprezenței stârnește o atracție inerentă în suflet și dorința de a veni mai aproape de Dumnezeu. Aceasta corespunde iubirii lui Dumnezeu, prima dintre cele cinci puteri emotive ale sufletului menționate mai sus.

În cea de-a doua interpretare, rugul reprezintă poporul evreu care suferă în exil, în timp ce focul reprezintă Prezența Divină care trăiește împreună cu ei cu durerea exilului. Conceptul de durere și suferință derivă din cea de-a doua emanație a inimii, care este venerația. În acest sens, înțelepții interpretează simbolul rugului ars ca fiind o revelație a faptului că Dumnezeu participă la durerea noastră și o trăiește împreună cu noi, după cum spune versetul: „În toată suferința lor, El suferă” .
Cunoașterea că Dumnezeu este împreună cu noi în suferința noastră este cheia credinței noastre că El ne va salva în cele din urmă.
Această idee se referă în special la patriarhul nostru, Isaac, în meritul căruia vom fi salvați în cele din urmă din exil.
A treia revelație a rugului este paradoxul contrariilor coexistente. Rugul reprezintă natura, în timp ce faptul că nu este mistuit de foc reprezintă fenomenul supranatural care coexistă în mod miraculos în natură. Odată ce Moise a devenit conștient de acest paradox, el a fost atras să o inspecteze. De fapt, Zoharul ne spune în mod explicit că Moise a făcut cinci pași spre rug, fapt care susține legătura cu numărul cinci, menționat mai sus.

Pentru că ceva să fie considerat frumos, trebuie să includă două sau mai multe atribute care se amestecă armonios. Astfel, când se percep două contrarii care există simultan este pentru a experimenta frumusețea. În suflet, atributul frumuseții se manifestă atunci când un suflet fuzionează cu celălalt individ în armonie empatică.
Aici, curiozitatea lui Moise reflectă în special atributul lui Iacov, care dintre acești trei patriarhi a fost „om de știință”. Iacov a meditat asupra turmei de oi a lui Laban și a experimentat cu ei până când a descoperit secretele divine care guvernează abilitatea lor de a reproduce . Acest tip de curiozitate divină de a examina și de a înțelege minunile naturii este o modalitate de abordare a lui Dumnezeu care reflectă sefira Tiferet.
Al patrulea dintre cele cinci atribute este cel care corespunde în special lui Moise, care este asociat cu sefira victoriei -Netzach . Ideea unui ceva consumat se referă la legea entropiei care reflectă temporalitatea. În acest caz, însă, Moise a văzut că, deși rugul era într-o stare de ardere activă, cu toate acestea, nu a fost consumată.
Aici, focul nu mai simbolizează Divinitatea, ci este un simbol al focului profan al servituției poporului evreu din Egipt, care ar trebui să fie nimiciți în mod natural, fără existența lui Dumnezeu. În Tora (Maleahi) se spune: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb; de aceea, voi, copiii lui Iacob, n-au fost nimiciți.” Acest verset se referă la faptul că încercarea de a consuma spiritul evreiesc în acest fel nu ar reuși niciodată pentru că poporul evreu este veșnic.

Cea de-a cincea interpretare ne învață că tipul particular de rug, pe care l-a văzut în viziunea lui Moise, a fost plin de spini ascuțiți. Cu toate acestea, și un trandafir poate să facă flori frumoase, cu aromă parfumată. Rugul de trandafir simbolizează poporul evreu, care are mari țadikimi (indivizi drepți), dar are și cei mai mari indivizi răi, mai mult decât orice altă națiune. Exprimând versetul din Exod, „…și iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc”, Zohar arată că Dumnezeu i-a arătat lui Moise cum spinii, reprezentând puterile răului, au alimentat focul, dar ramurile, fructul și frunzele rugului nu au fost arse.
Tot înțelepții Zoharului ne învață că această interpretare oferă o perspectivă mult mai profundă asupra versetului menționat: rugul reprezintă sufletul evreiesc, iar focul reprezintă meditația asupra transcendenței esențiale a lui Dumnezeu, care este mai presus de realitatea fizică care se schimbă în mod constant.
Când medităm asupra acestui gând și îl integrăm, ne-am aștepta ca sufletul să ajungă să experimenteze eternitatea lui Dumnezeu, atât de mult încât să lase corpul cu totul. Cu toate acestea, aceasta ar duce la moartea corpului pe pământ, ceea ce Dumnezeu nu dorește să se întâmple. Într-adevăr, rugul arzând face aluzie la faptul că sufletul nu este niciodată consumat.
Sufletul evreiesc „se desfășoară” în aspirația sa de a deveni o parte a lui Dumnezeu chiar și în măsura în care părăsește corpul, dar este angajat concomitent să rămână în domeniul fizic pentru a face acest pământ să devină un loc de locuit pentru Dumnezeu. Acest angajament este condiția prealabilă ca sufletul să se întoarcă în corpul său fizic. Cu toate acestea, prin înălțarea în meditația sa față de Divin, sufletul este de fapt rafinat de foc, care consumă tot răul care este atașat de el.
Această idee reflectă slujirea lui Aaron, Marele Preot din Templu. Aaron a fost sufletul care s-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu în serviciile Templului. În mod similar, slujba preoților din Templu facilitează, în cele din urmă, locuirea prezenței divine -Șehina în lumea noastră lumească, Malhut.
Meditând asupra celor cinci interpretări ale simbolului rugului arzând, descoperim cum Moise a încorporat cinci suflete în sufletul său pentru a răscumpăra poporul evreu din sclavia din Egipt.