Chanuka – Lumina Ascunsă

Chanuka = Manifestarea „Ohr Ganuz = Lumina Ascunsă” 

Miketz = De la capăt

 

Câștigarea războiului spiritual

 


D’var Tora ( cuvântul Torei): Înțelepciunea divină a Torei ne conectează la HaShem și ne ridică dincolo de limitele astrale. Grecii au concluzionat că lumea funcționează conform legilor naturii și că nu există un tărâm spiritual. Au încercat să ne priveze de puterile noastre spirituale, prin impunerea unor decrete care au ca scop îndepărtarea poporului de la respectarea Torei.

Cum am câștigat acest război spiritual? Prin cele opt zile de Hanuka care includ întotdeauna un Shabat și Rosh Chodesh. În plus, cele opt zile ale sărbătorii fac referire la Brit Milah, care are loc în a opta zi.

Shabatul se referă la sfințirea lui Klal Yisrael, Rosh Chodesh se referă la sfințirea timpului, iar Brit Milah se referă la sfințirea corpului fizic. Hotărârea noastră de a lupta pentru respectarea Torei a trezit marile minuni de Hanuka.

Atât Parașatul Miketz, cât și Sărbătoarea Chanuka tratează bătălia dintre Lumină și Întuneric. Lumina întotdeauna înlătură întunericul, dar niciodată nu distruge întunericul. Cabala ridică următoarea întrebarea unde pleacă întunericul când se descoperă lumina?

Atunci când ne aflăm într-o încăpere întunecată și aprindem lumina, ce se întâmplă cu întunericul din încăpere?

Răspunsul este că întunericul se ascunde în lumină. De unde știm asta? Pentru că atunci când dispare întunericul lumina se întoarce.

Miketz = „de la capăt”.

Concluzie:

Sfințirea poporului evreu prin respectarea Shabatu-lui, sfințirea timpului prin Rosh Chodesh și sfințirea trupului prin Brit Milah îmbogățesc puterile noastre spirituale și deschid canalele intervenției divine.