Doza zilnica de inteleciune

Articol de : Catalina Popa

Fiecare om ajunge la Dumnezeu pe calea sa proprie, dar El se revelează fiecăruia în alt fel:

Fiecare îl concepe în felul său și fiecare Îl prezintă lumii în felul său.

În Zohar se afirmă: „Dumnezeu apare diferiților oameni după faculățile lor, după înțelegerea lor și după facultatea lor imaginativă.”

Și continua: „ Acesta este înțelesul spuselor: Profeții M-au reprezentat sub chipuri diferite.” Astfel lui Abraham i se arată Dumnezeul Milosteniei, care îi cere să se pună in slujba omului.

Lui Isaac îi apare Dumnezeul Rigorii, care îi pretinde un cult mergând până la jerfirea propriei sale persoane.

Lui Jacob i se revelează Dumnezeul Torei, care îi poruncește să se consacre studiului Învațăturii Sale.

Mila şi Rigoarea este una dintre cele mai importante idei din Cabala, iar Rabi Şimon ne trage atenția: „Trebuie să observi că YHVH desemnează peste tot Mila; dar atunci cand cei vinovaţi au transformat mila în rigoare, Scriptura a folosit numele de YHVH, pe care noi îl pronunţăm ca şi numele Elohim.”

Când Dumnezeu ne revelează prin intermediul sefirei Chesed (Milă) și Gevurah (Rigoare), două „acțiuni” fundamentale ale lui Dumnezeu, noi reacționăm cu emoțiile iubirii și fricii.

Motivul pentru care atribuim frica oamenilor, dupa cum ar spune înțelepții ,,Totul se află în mâinile Creatorului, cu excepția fricii de Creator”, este pentru ca El poate da totul, cu excepția fricii. Acest lucru se datoreaza faptului ca ceea ce Creatorul dăruiește este mai degrabă iubire, decât frică.

Daca ar fi revelată Mila si Rigoarea, omul ar lucra din dragoste pentru el însuși, astfel încât Creatorul să l iubească, sau din rigurozitate față de el însuși, adică din teama ca nu cumva să nu primească.

,, Eu ştiu că acolo unde există Rigoare există şi Milă şi că, adeseori, acolo unde există Milă există şi Rigoare.” ne spune Rabi Şimon.

Dar cum pot iubirea și frica să acționeze concertat, dacă sunt opuse? Faptul că în Zohar se afirmă că iubirea și frica sunt două „aripi” fără de care Tora nu „se înalță” în ceruri, înseamnă că acestea acționează în tandem.
Omul trebuie să se găsească în mitzvah și trebuie să-l găsească pe Dumnezeu în mitzvah.

Răspunsul este că fiecare mitzvah este o legătură între om și Dumnezeu. Iubirea (ahavah) este modul în care persoana se află în mitzvah. Frica / admirația (yirah) este modul de a găsi pe Dumnezeu în mitzvah.

După Cabala, când omul recunoaște mitzvah sa personală, atunci ajunge la rădăcinile sufletului său; sesisează propriul personalității sale, natura relațiilor sale cu Dumnezeu, esența revelației divine, justețea reprezentării sale despre Dumnezeu.

Articol de : Catalina Popa

Viziunea lui Rebbe era una din viitor

– un viitor pe care il credea iminent si care va schimba lumea pentru totdeauna.

”Această lume nu a fost creată pentru perioade apocaliptice.

Măreția lui nu a fost formată  să se disipeze în gaz ionizat.

Fiecare lucru a fost format  pentru gloria Creatorului ,care stă pentru totdeauna.

Doar întunericul  trebuie să se înfășoare până la capăt,  și trebuie să fie jefuit
de comorilor pe care le deține.

Pentru ca cele mai prețioase lucruri  din această lume  sunt ținute în întuneric.

Acesta este motivul pentru care  trebuie să ne luptăm cu întunericul acum
și nu sa fugim de el.

Toate neplacerile pe care ni le dă,  toată munca noastră este să le depășim, să le îmblânzim și să săpăm diamantele pe care le ascunde, totul are sens și scop.

Pentru ca fiecare obstacol care ne apare  in bătălia noastră ascendentă,
fiecare a fost creat pentru slava Creatorului .”

Rebbe  – Rabinul  Menachem M. Schneerson