Dumnezeu in limba oamenilor

Cabala îl învaţă pe om CUM  să gândească şi nu CE să gândească.
Dacă Tora răspunde la întrebarea Ce – ce s-a întâmplat, Talmudul răspunde la întrebarea CUM s-a întâmplat, Cabala vine şi ne răspunde la întrebarea De ce s-a întâmplat?

CĂLĂUZA RĂTĂCIŢILOR MOISE MAIMONIDE

DUMNEZEU ÎN LIMBA OAMENILOR
Ar fi primejdios a începe învăţătura cu metafizică, de asemeni ar fi primejdios a explica dintru început înţelesul alegoriilor profetice şi a desluşii dintr-o dată sensul metaforelor folosite de profeţi,de care cărţile lor sunt pline.Dimpotrivă,tinerii trebuie să se maturizeze,iar neputincioşii ,ajutaţi în funcţie e de puterea lor de înţelegere,dar cel ce se vădeşte un spirit perfect şi pregătit pentru o treaptă superioară,adică pentru treapta speculaţiei demonstrative şi a adevăratelor argumentări ale inteligenţei,trebuie să fie ajutat să înainteze puţin câte puţin,până ajunge la perfecţiune,fie prin cineva care îl impulsionează,fie prin el însuşi.Când se începe cu ştiinţa metafizicii,ea dă naştere nu numai unei tulburări a credinţelor,ci chiar necredinţei.
Nu pot să asemăn toate acestea decât cu cineva care ar da unui sugar pâine,carne şi vin,căci,de bună seamă l-ar ucide,nu pentru că alimentele amintite sunt în sine rele şi contrarii naturii omului,ci pentru că cel care ar fi hrănit cu ele ,e prea slab spre a le digera,în aşa fel încât ele să-I fie de folos.Şi tot astfel,dacă adevărurile metafizice ar fi prezentate într-un chip tenebros şi enigmatic şi dacă învăţaţii le predau utilizând tot soiul de artificii spre a le propovădui fără a rosti limpede,acest lucru nu se întâmplă pentru că ele cuprind în sine ceva rău sau pentru că zdruncină temeliile religiei,cum cred ignoranţii ce pretind că au ajuns la treapta speculaţiei,ci sunt învăluite pentru că, la început,inteligenţele nu sunt în stare să le primească.dar au fost lăsate să fie întrevăzute pentru că omul perfect să le cunoască .De aceea şi sunt numite misterele şi Tainele Torei.
Acesta este motivul pentru care Scrierea Sfântă s-a exprimat pe’’ limba oamenilor.Căci ea e destinată a sluji ca primă învăţătură şi să fie deprinsă de copii,femei şi de toţi oamenii ce nu sunt în stare să înţeleagă lucrurile în realitatea lor.
Când individul s-a perfecţionat,iar tainele Torei ai sunt descoperite fie de un altul,fie de el însuşi,prin combinarea lor ,omul ajunge la punctul de a recunoaşte aceste opinii adevărate.,fie prin veritabilele mijloace de a constata adevărul, fie prin demonstraţie,când aceasta e cu putinţă,fie prin argumentări solide,când acest mijloc este la îndemână.
CĂLĂUZA RĂTĂCIŢILOR MOISE MAIMONIDE