Ekev

46. EKEV

Moșe, marele conducător al poporului, îl pregătește pentru a cuceri țara. Era vorba nu numai de o problemă tehnică, ci și psihologică.
Exista în sufletul poporului teama că în țara lui va fi întâmpinat de popoare mari și puternice, apărate de orașe fortificate.
Pentru a reduce pericolul în ochii poporului, Moșe amintește că Dumnezeu a săvârșit atâtea minuni, încât va face ca și de astă dată totul să treacă cu ușurință. Poporul trebuie să creadă în Divinitatea care îi va fi de ajutor.
Moșe amintește și de Vițelul de Aur, care a provocat spargerea celor două table date pe Muntele Sinai, redând felul în care Divinitatea i-a poruncit să facă două table identice cu cele pe care le-a spart.
înțelepții susțin că una din cauzele care au dus la confecționarea Vițelului de Aur era cantitatea enormă de aur, posedată de popor. Ar fi fost de așteptat ca Divinitatea să interzică folosirea aurului în viitor, pentru a evita o situație similară.
Dar, dimpotrivă, cantități enorme de aur au fost! folosite la clădirea Mișkanului.
în aceasta rezidă adevărul versetului: K.OL MA ȘEBARA HAȘEM LO BARA ELA LIHVODO – ״Tot ceea ce a creat Divinitatea nu a creat decât pentru cinstea Domnului”.

Desigur, omul poate folosi creațiile Divinității și pentru sine.
VEAHALTA VESAVATA UBERAHTA – ״Să mănânci, să fii sătul și să binecuvântezi” (Dvarim -Deuteronomul, 8:10).
Rabinul Șlomo din Karlin explică acest verset prin necesitatea de a binecuvânta și a mulțumi Domnului, nu atunci când ești flămând și sărac, ci când ești sătul și ai totul.
VERAM LEVAVEHA – ״Să nu se mândrească inima ta” (Dvarim – Deuteronomul, 8:14).
Simplitatea este un lucru de la sine înțeles și ca atare nu figurează printre cele 613 obligații religioase pe care trebuie să le îndeplinim.
Rabinul Israel Baal Șem Tov spunea că simplitatea și finețea ar deveni nenaturale, dacă ar fi poruncite și nu ar mai face parte din firea omului.
HAȘEM ELOHEIHEM – ״Că Domnul este Dumnezeu, este Dumnezeul vostru și stăpânul stăpânilor” (Dvarim – Deuteronomul, 10:17).
Dumnezeu face dreptate tuturor, în marea lui putere.
Comentatorii Talmudului, printre care Rabi lohanan, relevă că oriunde este scris că Dumnezeu este atotputernic, se menționează și că este milos, reliefandu־se simplitatea Divinității.
Rași interpretează acest verset în sensul că Divinitatea face dreptate între oameni, salvând pe cel sărac de asupritorul său și iubindu-1 pe cel străin.
In prezenta pericopă întâlnim capitolul al doilea din ruga numită ȘMA ISRAEL – ״Ascultă tu Israel” -, rostită vel puțin de două ori pe zi. VEAIA IM ȘAMOA IIȘMAU – ״Și a fost dacă veți asculta”.

In pericopa anterioară s-a redat primul capitol, care se referea la o persoană individuală. Capitolul prezent se referă la tot poporul (Dvarim – Deuteronomul, 11:13).
Prima parte începe cu cuvântul VEAAHVTA – ״Să iubești” -, iar în cea de-a doua găsim BEHOL LEVAVHEM – ״din toată inima”. Comentatorii susțin că, mai întâi, omul singur trebuie să fie pătruns de dragostea față de Divinitate și că atunci când toți vor resimți această dragoste, vor putea îndeplini împreună cele 613 obligații religioase.
KOL ISRAEL AREVIM ZE LAZE – ״Fiecare evreu este responsabil pentru ceilalți”.
Pentru a îndeplini cele 613 obligații, avem nevoie deseori unul de celălalt, de întrajutorare.