Fantezii cosmice

Bine ne-am regăsit dragi prieteni, acest articol face parte din seria de articole Haver. În acest timp studiem împreuna porțiunea Mikeitz. O parte destul de însemnată din porțiunea pe care o studiem – Mikeitz, prezintă serii de câte două vise, evident avute de către regele egiptului – Faraon. Cu toții știm că visul niciodată nu este o realitate, însă Tora face o descriere a viselor ca și cum ar fi, netrecând cu vederea nici un detaliu.  Porțiunea începe cu o relatare a viselor lui Faraon,  apoi apare in povestire Iosiv care răspunde chemării faraonului și  tălmăceşte acele vise. Iosiv analizează și interpretează fiecare componentă care se găsește în visele regelui.

Aceaste  vise de fapt nu sunt decât o parte  dintr-o succesiune de vise descrise detaliat în Tora, aceasta dacă urmărim  capitolele anterioare. Porțiunea Mikeitz îl prezintă pe  Iosif  la palatul  lui Faraon interpretându-i visele. Interesant este să aflăm cum ajunge Iosif dindt-un sclav evreu vândut de frații lui ca scalv la curtea regelui.  Surprinzător povestea este legata de alte doua vise  pe care le-a interpretat acest tâmăr în timp ce se afla în închisoare împreună cu doi dintre apropiații faraonului.

De fapt,  cum se face că Iosiv ajunge într-o închisoare egipteană?

Povestea devine interesantă. Pentru a înțelege este necesar să ne întoarcem în timp, mai exact cu unsprezece ani în urmă.  Aici îl găsim pe Iosif la casa părinților săi, alaturi de frații săi si de tatăl său iubit , Iacov.  Din nou apare paternul de doua vise, copilandru fiind, Iosif  are două vise pe care le mărturisește în familie, nu doar că le mărturisește, dar le și interpretează  în prezența fraților și a tatălui său Iacov. Atât visele cât ți interpretarea acestora nu fac decât să  amplifice invidia fraților săi. Iosif era preferatul tatălui,  era îmbrăcat în mod deosebit, relatarea biblică ne spune ca purta o haina pestriță și se bucura de un regim special din partea tatălui.  Acum Iosif se trezește și interpretează propriile vise în care cu toții se plecau în fața lui. Visele și interpretarea îl costă pe tânărul Iosif, curând frații pun la cale uciderea lui. Ruben fratele mai mare intervine în a fi săvârșita această faptă, însă Iosif va fi vândut  ca sclav unor ismailiţi în trecere pe acele meleaguri.  Într-adevăr, Iosif  dezvoltase fiecare detaliu al celor două vise în care era protagonist, fapt care explică  tratamentul aparent ciudat al fraților și tatălui său. Mulți ani mai târziu, Iosif devine conducătorul Egiptului, în țara Canaan se așterne foametea astfel încât frații săi sunt nevoiți să călătorească în  Egipt pentru a se aproviziona cu grâne.

Povestirile Torei sunt captivante, însă cum să înțelegem aceste relatări?

Pentru a înțelege avem trebuință de termeni și secretele oferite de înțelepciunea cabala.

Cabala ne spune că rezultatul tuturor acestor vise este galutul (exil) – primul galut experimentat de poporul evreu este cel egiptean –  acest exil este sursa tuturor celor care au trăit exilul ulterior. Pe vremea lui Iosif pe când era guvernator al egiptului, familia și toată casa lui Israel s-au stabilit în Egipt,  acel faraon care l-a desemnat guvernator pe iosif, a murit, a murit și Iosif, vremea s-a scurs și astfel au trecut  400 de ani. Evreii  au fost înrobiți de egipteni, această înrobire a condus la o cădere spirituală atât de profundă încât au ajuns în multe privințe să semene cu înrobitorii lor. Când Dumnezeu a venit să – i răscumpere, El a trebuit să „ia o națiune din interiorul altei națiuni“ ( Deut. 04:34) pentru a elibera poporul Său ales din societate cea mai depravată de pe pământ.

Au trecut 3300 de ani de atunci, ca și popor am traversat multe secole de galut, am cunoscut robia babilonienilor, a persanilor, a grecilor, a românilor, a creștinilor și nu demult a comuniștilor. Am putea crede că în sfârșit suntem liberi, însă din nefericire încă suntem în galut și astăzi. Poate că persecuțiile și greutățile pe care le-am trăit în generațiile anterioare, nu mai sunt la aceeași intensitate, însă evreul este încă un străin în această lume, este încă lipsit de mediul care să-i îngrijească sufletul și să-i alimenteze aspirațiile.

Rabinul Schneur Zalman de Liadi explică faptul că galutul s-a născut dintr-o succesiune de vise, pentru că galutul este  de fapt, visul final. Noi știm că un vis este o percepție în care nu este implicată  rațiunea.  Stimulii externi sunt inactivi, corpul efectiv este în repaos total, însă ceva din noi continuă în lumea de vis cu experiențe pe care le cunoaștem din viața reală: viziuni și sunete, gânduri și acțiuni, bucurie și groază. Într-un vis totul  este împrumutat din viețile noastre din stare de veghe, doar că tot ce se întâmplă pare să sfideze normele de logică și rațiune. Spre exemplu: într-un vis, o tragedie ar putea fi o cauză de sărbătoare, un părinte ar putea fi mai tânăr decât copilul său, o vacă poate sări peste lună și așa mai departe..

Galut este un vis, o fantezie groaznică și irațională care cuprinde întregul pământ și care se întinde pe parcursul multor milenii. Un vis în care se plătește infracțiunea, oameni care sunt buni, mor de tineri, oameni aleși de Dumnezeu, mor uciși de sabia celor nedrepți. Trăim un vis în care ceea ce este drept și adevărat este rareori „realist”, iar irealitatea că „ignoranța”, „moartea” și „răul” le percepem că forțe puternice în viața noastră.

Irealitatea galutului pătrunde și în viețile noastre spirituale. Numai în galut se poate ridica o persoană dimineața, numai in galut se poate purifica într-o  apă de mikve, doar în exil individul se roagă cu extaz și devotament, în exil va studia un capitol din Tora după care va merge la lucrul său în iluzie și înșelăciune.

Ce vom face acum că știm ca totul este pură fantezie, vom fi ipocriţi, vom juca conștient rolul de actor?

 Nu, ipocrizia nu este o descriere adecvată a acestui fenomen – în multe cazuri rugăciunea noastră chiar este sinceră, iar dragostea și bunătatea lui Dumnezeu sunt destul de reale. Să nu uităm că  El locuiește în lumea de vis a galutului, unde coexistă fanteziile, iar inconsecvențele sunt normele.

În lumea reală, astfel de absurdități sunt imposibile, nu poți zbura prin văzduh precum păsarile și nici merge prin apele marii asemenea peștilor. Când Sfântul Templu se afla în Ierusalim și scălda lumea în lumină divină a zilei, niciun om cu pătă de impuritate spirituală ( tumah ) nu putea să se apropie de Dumnezeu până când nu avea loc un proces de purificare. Dumnezeu este sursa vieții,  păcatul  nu este altceva  decât deconectarea de la lumina divină, păcatul  este sinonim cu moartea. Acestea  nu sunt simple adevăruri conceptuale, ci fapte de viață. În lumea reală care a fost și la care ne vom trezi când visul galut se va evapora, legile spirituale ale realității vor fi la fel de evidente și imuabile decât legile fizice ale naturii pe care le cunoaștem și le studiem astăzi.

Cu toate acestea, spune Lubavitcher Rebbe, există și o parte pozitivă a existenței noastre holografice actuale . În lumea reală, o relație adevărată cu Dumnezeu poate avea loc numai în contextul unei vieți consecvent credincioase față de El; Ceea ce Dumnezeu a creat după scurtcircuitul creat de Adam prin păcat, este lumea de vis a galutului, individul ajuns imperfect poate experimenta divinul. În lumea reală, numai sufletul impecabil poate intra în sanctuarul lui Dumnezeu, în lumea de vis a galutului.  Marea opurtunitate nou creată este că  Dumnezeu poate fi printre noi în mijlocul impurității noastre.

Astăzi așteptăm zorii dimineții divine, care va risipi fantezia cosmică care de-a lungul istoriei noastre, ne-a deteriorat fizic și spiritual. Aceste momente care ne-au mai rămas din visul  galutului, să-l folosim din plin, să folosim fiecare  ocazie care este  unică, să devenim ipocriți și inconștienți în sensul pozitiv al cuvântului, să ne depășim  capacitățile noastre spirituale, prin faptul că suntem și facem mai mult decât suntem capabili de orice măsura rațională a meritelor și potențialului nostru, ca în final Dumnezeu să spună în dreptul nostru: Fiii mei m-au învins!