Haazinu

53. HAAZINU

Titlul acestei peri cope ar putea fi și ״Cântarea lui Moșe”, pagină poetică a Torei, caracter păstrat în scrisul special din sulul sfânt Tora.
Este vorba de ultima zi a lui Moșe petrecută pe pământ. La sfârșitul acestei pericope, Divinitatea îi poruncește lui Moșe să urce în vârful muntelui, pentru a rămâne acolo pe veci.
Asistăm, de asemenea, la preluarea conducerii poporului evreu de către lehoșua, în ultima zi a vieții lui Moșe, care i-a predat cârmuirea lui lehoșua, în fața poporului.
S-ar pune întrebarea cum de a preluat lehoșua conducerea în timpul vieții lui Moșe, când la toate popoarele, succesorul la cârmuire își preia funcția după moartea precedentului. înțelepții răspund că lehoșua, fiind tot timpul adjunctul lui Moșe, a avut nevoie de această ridicare în funcție, în fața poporului. El nu știa încă să fie atât de impunător, ca un adevărat cârmuitor, iar în ultima zi a vieții, Moșe i-a dat ultimele învățături asupra felului în care trebuie să apară în fața obștii.
lehoșua simbolizează în Tora faptul că atunci când omul dobândește o înaltă demnitate, acest lucru se datorează calităților lui personale, dar și voinței Atotputernicului.

HAAZINU HAȘAMAIM – ״Ascultați, ceruri” și VETIȘMA HAAREȚ – ״Să audă pământul” (Dvarim -Deuteronomul, 32:1).
Comentatorii au căutat sensul acestei adresări a lui Moșe către Cel-de-Sus.
Rabinul din Koțk s-a întrebat, la rândul său, cum a fost posibil ca Moșe, un om simplu și modest, să se adreseze astfel Atotputernicului. El explică această problemă tocmai prin modestia lui Moșe, care cere astfel ca și Cerul să-l asculte.
Rabinul din Sadagura susține că vorbele celui care slujește Divinitatea și respectă religia sunt auzite în Ceruri.
Cel care este ascultat de Divinitate va fi ascultat și de cei de pe pământ, iar cuvintele sale vor fi acceptate de popor.
IAROF KAMATAR LIKHI TIZAL KATAL IMRATI – ״Ca ploaia să curgă învățătura mea prin vocea mea, să pătrundă ca rouă” (Dvarim – Deuteronomul, 32:2).
Tora trebuie să pătrundă nu numai în mintea noastră și să fie reținută, ci să ne pătrundă întreaga ființă.
Rabinul Simha Bonim compara învățătura Torei cu ploaia care cade pe pământ. Așa cum ploaia este absorbită de pământ, dar influența ei nu se vede imediat, roadele apărând numai după un timp, la fel și învățăturile Torei îi influențează pe cei care le ascultă. Numai în timp se poate constata cum îl schimbă pe om aceste învățături.
BINO ȘNOT DOR VADOR – ״Adu-ți aminte de zilele de demult” (Dvarim ־ Deuteronomul, 32:7).
Cu timpul, înțelegem mai bine cele poruncite. Marii rabini care predau Tora îi explică versetele în așa fel încât de fiecare dată când acestea sunt recitite, să li se descopere noi sensuri. Nu este suficient a înțelege și a ști ceea ce se spune la un moment dat, ci sunt necesare studiul și cunoașterea istoriei tuturor timpurilor, numai astfel fiind posibilă o înțelegere mai profundă a Torei și a minunilor petrecute în trecut cu poporul evreu.
ȘEAL AVIHA VEIAGEDHA, ZEKENEHA VEIOMRU LAH – ״întreabă pe tatăl tău și-ți va spune, bătrânii, și-ți vor povesti” (Dvarim – Deuteronomul, 32:7).
înțelepciunea Torei le este deslușită tinerilor de către părinți și bunici.
Sensul acestui verset are multiple interpretări: nu ar fi suficient ceea ce auzim de la părinți, fiind necesar să aprofundăm cu bunicii, cu strămoșii (Abraham, Ițhac și lacob).
Conform interpretării lui Rași, ״Aviha” (tatăl) sunt chiar Abraham, Ițhac și lacob, iar ״Zekeneha” sunt cârmuitorii poporului.
Rabinul Moșe Darșan (Hamaghid din Kelem) susține că acest verset se referă la viitor, la vremurile modeme, când tatăl nu a învățat Tora și atunci nu le va putea explica fiilor aceste învățături. Vor fi însă în măsură să o facă bunicii, care au învățat și îi vor putea îndruma.
După 120 de ani de viață, timp în care a îndeplinit poruncile Domnului, Moșe își încheie misiunea. Dar sfârșitul lui nu este ca al oricărui muritor de rând, înțelepții susțin chiar că nici nu a murit, sau că a fost vorba de o moarte fizică. Talmudul Sota susține că el se află în ceruri VAIEII ȘAM IM HAȘEM – ״și a fost acolo cu Dumnezeu”, trecând în lumea spiritului.
Tora spune că nu va mai exista un profet asemenea lui Moșe.