Ce spune Talmudul despre Intelepciune

 Ce spune Talmudul despre Ințelepciune

Ințelepciunea (în ebraică HOHMA) a fost considerată totdeauna ca o calitate majoră.

In Pentateuh, cand celelalte națiuni vor descoperi prescripțiile Torei, vor spune :,,Acesta nu poate fi decât un popor înțelept și deștept, această mare națiune,,.In cărțile sapientiale această virtute este lăudată si chiar personificata:,,Spune  Ințelepciunii: ,,Tu esti sora mea ,, și numește rațiunea ,,prietena mea,,.

Biblia insistă în mod deosebit asupra înțelepciunii regelui Solomon.

De-a lungul generațiilor, idealul evreiesc cel mai înalt a devenit inteleptul erudit in studiul Torei (talmid ha-ham). In aceeași ordine de idei, ignorantul(am ha-aret), a fost privit întotdeauna cu dispreț, între  altele pentru că ,,un ignorant nu poate fi pios ,,căci ii lipsește cunoașterea necesară pentru a respecta corect poruncile .Respectul pentru înțelepți nu se limitează doar la erudiții în materie de Tora. Există o binecuvântare specială pentru cei care se disting în alte domenii. Această binecuvântare îi multumeste  lui Dumnezeu că: ,,a dat din înțelepciunea Sa ființei din carne și sânge ,,.Binecuvântarea echivalentă pentru talmid haham este:,,Binecuvântat fie Acela care a împărtășit intelepciunea Sa celor care se tem de El ,,.

Oricât de importantă este ea, înțelepciunea trebuie să fie temperată de teama de Dumnezeu:,, Inceptul înțelepciunii este teama de Cel Veșnic,,.

Mai mult încă: ,, Acela a cărui teama de a păcătui este mai mare decât înțelepciunea sa, va rămîne înțelept; cel a cărui înțelepciune este mai mare decât teama de păcat, își va pierde înțelepciunea ,,.

Înțelepciunea  înnăscută, socotită un dar al lui Dumnezeu, nu este meritorie . Ceea ce este important este ca omul sa o cultive: ,, Ințeleptul sa nu se laude cu înțelepciunea sa,  ci cel ce se lauda să se laude că are pricepere și că mă cunoaște și știe că Eu sunt Domnul,,.

Midrasul face distincție între înțelepciunea seculară pe care o numește HOHMA, și înțelepciunea Torei. Dacă celelalte națiuni pretind că au HOHMA,  ele pot fi crezute, dar ele nu pot pretinde că au TORA.

In Cabala, numele uneia din cele șapte sefirot sau atribute ale lui Dumnezeu, este Hohma, Intelepciunea.

Despre înțelepciune :

  • Inceputul înțelepciunii este: dobândește înțelepciunea.
  • Ințelepciunea nu poate avea sălaș în inima celui rău. Nu vorbi niciodata cu un nebun, căci el disprețuiește vorbele înțelepciunii.
  • Ințelepciunea crește cu timpul, dar și nebunia.
  • Inteleptul repeta ceea ce a văzut, nebunul –  ce a auzit.
  • Fă din casa ta un loc de întâlnire a înțelepților și soarbe fiecare dintre vorbele lor.
  • Cine este destept? cel care învață de la fiecare.
  • De când a fost distrus Templul, înțelepții au luat locul profetilor.