Tikkun Shovavim

שובבים

Tikkun Shovavim

Rectificarea celor șase săptămâni 

Shovavim este termenul ebraic pentru un copil răutăcios. De asemenea, cuvântul este un acronim pentru cele șase porțiuni săptămânale în care se studiază Tora: Shemot, Vaera, Bo, Beshelah, Yitro și Mishpatim.

Citirea acestor porțiuni se face în perioada celor două luni din calendarului ebraic : Tevet și Shevat.

În această perioadă se recomandă a ţine post pentru a rectificarea slăbiciunile de caracter. (considerate păcate în special cele sexuale). Există multe tipuri diferite de tradiții asociate cu aceste săptămâni însă, toate au un scop similar, acesta fiind de teshuva și tikkun. Păcatul original, de care aproape toată lumea se face vinovată, este într-o formă sau alta – practicare necorespunzătoare a relațiilor sexuale.

Acest lucru poate însemna relații sau comportamente interzise din partea propriei persoane, sau chiar
simplele gânduri cu conotaţii sexuale pe care le nutrim. Înțelepții, dar mai ales Maeștrii Cabalei menţionează că păcatele sexuale aduc cele mai mari daune sufletului și împiedica o persoană să se  apropie de Creator. Totuși, simpla conştientizare nu este  niciodată suficientă, ci este necesară o adevărată schimbare de atitudine  și o declarație către sine.

Adevărata schimbarea se realizează din exterior către interior, numai atunci când există o acţiune exterioară,  persoana reuşeşte să interiorizeze acea schimbare în inima sa. Rabbi Meir în Pirkei  Avot ne atenţionează să facem ceea ce trebuie, chiar dacă intențiile sunt greșite, pentru ca în cele din urmă  făcând ceea ce  trebuie, chiar și cu intenții greșite, acțiunea ne va transforma interiorul astfel încât vom ajunge să facem ceea ce  trebuie cu intenții corecte. Acțiunile schimbă atitudinea, şi nu invers .

Schimbarea atitudinilor este cea mai  importantă. Chiar și atunci când credem că facem ce trebuie, este necesar  să privim mai adânc în noi înșine pentru observa dacă intențiile noastre  corespund unor dorințe egoiste. Schimbarea poate avea loc numai printr-o  cultivare și exprimare a forței interioare, a disciplinei și a caracterului moral.  Remușcările și scuzele nu înseamnă nimic atâta timp cât se continuă şi se repetă un comportament dăunător. Shovavim este, nu doar o perioadă potrivită pentru a schimba un comportament nedorit ,dar și pentru a reflecta asupra inimii la intențiile pentru care facem o anumită acţiune.

Teshuva (a te întoarce) înseamnă a te îndepărta de comportamentul nedorit și a alege un comportament corect. Tikkun face parte din pasul următor. Tikkun înseamnă a repara. Cu alte cuvinte, nu este  suficient ca o persoană doar să se întoarcă de pe o cale greşită, ci trebuiesc reparate daunele pe care le-a provocat deja. Acesta este sensul asumării responsabilității pentru acțiunile făcute. Doar atunci când o persoană face ceea ce trebuie făcut pentru a repara ceea ce a stricat, se poate spune că într-adevăr s-a întors de pe cale și a făcut teshuva.

Rectificarea daunele spirituale cauzate de păcatul original,  se realizată în două moduri diferite:

     – În primul rând, trebuie să reparăm ce am stricat. Acest lucru se face recitând anumite rugăciuni, meditații și post.

   – A doua metodă, este cea de rectificare a sursei care a produs  comportamentul, de rezolvare a slăbiciunilor pe care le are o persoană. Una dintre cele mai populare metode este cea a postului. Postul este definit ca abstinență totală față de toate mâncărurile și băuturile (inclusiv apa) de la primele razele ale soarelui  până la amurg. În aceste luni de iarnă, când zilele sunt scurte, o zi trece destul de repede, în aproximativ zece ore. Ca atare, o zi de post cu o intenție corecta este  ușor de  de realizat pentru cei mai mulți dintre noi.
În timp ce abținerea de la mâncare și băutură este o modalitate de a regreta comportamentul dăunător, postul servește și altui scop spiritual. Arderea ţesutului adipos din organism este considerat o jertfă  adusă lui Dumnezeu şi are mai mult decât doar o semnificație simbolică.

Ceea ce a fost oferit ca sacrificiu pe altarul Templului antic a fost grăsimea și sângele animalului. Când postim, corpul nostru încă arde caloriile în mod natural. Nu există consum de alimente pentru a umple ceea ce este ars și, așa cum se știe din punct de vedere medical, ceea ce este ars mai întâi este de obicei grăsimea. Prin post, focul natural al corpului arde grăsimea unei persoane și sângele împreună cu ea. Prin urmare , postul nu este doar simbolic, ci este o ofrandă reală de grăsime și sânge, așa cum a fost realizat pe altarul antic.

În timpul perioadei de șase săptămâni, tradiția a stabilit că zile de post să fie luni și joi (zilele în care Tora este citită în sinagogă; postul nu este acceptat, spre exemplu în Shabat). Prin urmare, pentru cele șase săptămâni, timp de două zile în fiecare săptămână (pentru un total de douăsprezece zile), se va posti din zori până la apus.

Pentru că simpla abstinență de la alimente și băuturi nu este suficient, el trebuie să fie însoţit de rugăciuni și meditații speciale care se fac în în aceste zile. Există o serie de cărți speciale de rugăciune pentru Shovavim, însă cartea Marpeh L’Nefesh (To Hane the Soul) oferă cele mai elocvente rugăciuni și tradiții din această perioadă. Tot pentru această perioadă se recomandă și un tip special de post numit Ta’anit Dibbur. Acesta nu este un post de abstinenţă la mâncare și băutură ci este un post al vorbirii. Timp de o zi, din zori şi până seară, o persoană nu trebuie să rostească niciun cuvânt de prisos, ci să rostească doar cuvintele  rugăciunilor zilnice. Acesta este considerat un instrument spiritual foarte puternic pentru corectarea păcatelor unei persoane.

Tikkunul numit Ta’anit Dibbur constă în recitirea întregii cărți a Psalmilor (un total 150 de Psalmi), de trei ori într-o zi  (obţinând astfel lectură totală de 450 de psalmi). Această lectură, realizată într-un ritm mediu, poate dură aproape zece ore, exact cât durează întreaga zi în această perioadă. Se spune că lunile Tevet și Shevat în perioada celor şase săptămâni de Shovavim sunt cele mai dificile momente din punct de vedere astrologic. Această perioadă astrologică este numită „Legea lui Murphy” 

Asta nu înseamnă în nici un caz că lucrurile sunt destinate să meargă prost în acest timp și că nu mai avem control asupra acţiunilor noastre. Cei care au cunoştinţe despre adevărata astrologie, așa cum o defineşte  Tora, știu că influențele astrale dezvăluie doar potențialitatea ca ceva să se întâmple, dar asta nu  prezice în nici un caz un fapt. Oricine folosește astrologia pentru a face predicţii,  încalcă poruncile idolatriei din Tora. Nimic nu este stabilit și definit în viață în afară de Voința Creatorului.

Lunile Tevet și Shevat exercită o influență astrologică negativă, dar această forță a  negativității (dinim) nu poate fi manifestă decât dacă  un anume comportament creează o ușă prin care se poate materializa. Dacă acționăm în moduri în care poruncile Torei interzic, atunci creăm posibilitatea ca cele mai negative lucruri  să se manifeste, în cele mai negative moduri, în cele mai negative timpuri. Prin urmare, dacă se întâmplă ceva rău acum, nu se întâmplă  pentru că Cerul a rânduit să se întâmple, ci pentru că nu am fost suficienţi de atenți pentru a fi evita să se întâmple.

În concluzie, modul în care  alegem să observăm aceste zile de Shovavim depinde în totalitate de fiecare individ în parte. Nu există absolut nicio cerința Halakhica aici, în afară de  mitzvah, porunca de a face teshuva. 

      Alege ca în această perioadă să aderi la un grup de studiu. În acest fel, ne ridicăm unii pe alţii, împrenă ca un corp ne ajutăm reciproc în realizarea unei adevărate schimbări.