Unde esti?

Unde eşti?

Poveste Hasidică

În anul 1798, rabinul Schneur Zalman din Liadi a fost întemnițat sub acuzația, prezentată de oponenții hasidismului, că învățăturile sale subminau autoritatea imperială a țarului. Timp de cincizeci și două de zile a fost reținut în fortăreața Petru și Paul din Petersburg.

Printre persoanele care l-au chestionat pe Rabin se afla și un ministru din guvernul Țarului, care deținea vaste cunoștințe despre Biblia Ebraică. Cu o ocazie, el i-a cerut Rabinului să explice versetul din Geneză 3:9: „Și Dumnezeu a strigat pe om și i-a zis: „Unde ești?” Curios să afle de la rabin opinia sa despre versetul amintit continuă ministru – Nu știa Dumnezeu unde se află Adam ?

Rabinul Zalman a oferit explicațiile mai multor comentări ai Torei, printre care și a lui Raș, recunoscut ca fiind cel mai însemnat comentator al Torei.  Întrebarea lui Dumnezeu adresată omului„Unde ești?” a fost doar „ pentru a deschide o conversație cu Adam, o întrebare  retorică, dar ajutătoare pentru că Adam să nu se încurce în a răspunde înainte de vreme, înainte de a răspunde unde este,  Adam  se confrunta cu noua lui stare, cu goliciunea sa.

– Ştiu Rabi această explicaţie a lui  Rași,  a spus ministrul. – Aş dori să aud cum înțelegi tu ca şi Rabin acest verset?

–  Crezi că Tora este eternă?  a întrebat Rabinul. Crezi că fiecare cuvânt din Tora se aplică fiecărui individ, în toate condițiile, în orice moment?

– Da, a răspuns ministrul.

Rabinul Zalman a fost extrem de încântat să audă asta. Ministrul țarului afirmase un principiu care stă la baza învățăturilor rabinului Israel Baal Shem Tov, chiar învățăturile și ideologia pentru care se află acum în închisoare!

– Întrebarea „Unde ești”, a explicat Rabinul, este chemarea continuă a lui Dumnezeu către fiecare om. Unde eşti în lume? Ce ai realizat? Ți s-au alocat un anumit număr de zile, ore și minute în care să îți împlinești misiunea în viață. Ai trăit atât de mulți ani și atâtea zile”, — aici rabinul Zalman a precizat chiar vârsta exactă a ministrului — „Unde ești? Ce ai realizat?”  Ministru rămase tăcut, privind în gol fără de un răspuns.

Întemnițarea Rabinului a fost oglindită de o reacție spirituală față de faptul că el avea misiunea de a răspândi izvoarele Torei. Dacă o persoană nu depune toate eforturile pentru a-și descoperii misiunea și pentru a dezvolta noi tărâmuri de influență, el se află în propria închisoare, este blocat în zona sa naturală de confort fără a-și dezvolta capacitatea de a transmite izvoarele Torei întregii lumi. Răspândirea se realizează numai atunci când cele mai lăuntrice și profunde forțe ale noastre se unesc și apar pentru a se exprima.

Numele primei ființe umane apare în relatarea Torei despre creație ca HaAdam  „Omul”. Numele Adam nu este doar numele primului om, este numele întregii omeniri. Pentru a desemna „omul”, Tora folosește  patru cuvinte, unul dintre ele fiind Adam (celelalte trei sunt Îs, Enoș și Ghever ). Adam, în special este folosit pentru a descrie o persoană care posedă capacități intelectuale avansate.

Cuvântul Adam derivă din rădăcina cuvântului ebraic „adama” = pământ, sursă din care a fost creat Adam. Din aceiași rădăcina derivă și cuvântul ,,edame”, care înseamnă asemănător. Acest lucru indică faptul că atunci când omul împlinește Voința lui Dumnezeu, el se poate înălța până când devine asemănător cu El.

Numele ebraic pentru Eva, Hava, derivă din cuvântul Haia, viață, pentru că ea a fost mama tuturor oamenilor vii.

A încercat Adam să se ascundă în Grădina Edenului ?  A crezut Adam că se poate ascunde de Dumnezeu? Cu siguranţă că nu! Se ascundea de sine, pentru că nu se mai putea identifica cu el însuși. Întrebarea a fost mult mai profundă, o referire la reproșul lui Dumnezeu către Adam :

„Sunt aici. Sunt mereu aici, dar tu unde ești?”
Unde ești cu adevărat? 
Scoate-te pentru tine! Cum ar putea altcineva să facă asta?

Aruncați o privire sinceră la voi înșivă. Aici vreți să fii în viață? Vă simțiși împliniți, v-aţi realizați potențialul?  Aceste  întrebări  trebuie să ni le punem  în mod constant de-a lungul vieții noastre.

Răspunsul lui Adam, descrie cea mai obișnuită formă de apărare a omului: „Ţi-am auzit glasul în grădină; și mi-a fost frică, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” (Geneza 3:10).

În realitate oamenii nu se pot ascunde de Dumnezeu, ei încearcă să se ascundă de ei înșiși generând o multitudine de probleme. 

Auzim multe poveşti despre cum oamenii l-au căutat pe  Dumnezeu,  sunt expuse multe  modalitățile prin care îl pot „găsi” pe Dumnezeu. Narațiunea Torei aruncă o lumină diferită asupra acestui subiect. Nu este necesar ca oamenii să-L găsească pe Dumnezeu, pentru că El nu a fost niciodată pierdut, ci a fost acolo tot timpul, peste tot. Noi suntem cei care ne-am rătăcit şi care avem nevoie să ne întoarcem la El.

Când eram copil închideam ochii gândind că nimeni nu mă vede. Aveam această atitudine când eram copil, am crescut şi mi-am dat seama că mulţi adulţi adoptă aceeași strategie pe care o folosesc copii – dacă se ascund de ei înșiși, cred că se ascund și de Dumnezeu. Dacă descoperim cine suntem,  nu vom avea nicio dificultate în a-L găsi pe Dumnezeu și în a-L lăsa să ne găsească.

Axioma zilei:  încerc să stabilesc o relație mai strânsă cu Dumnezeu, ieșind din ascunderea mea!

Echipa Țadikimi