Zilele omului

Zilele omului

Ştim din tradiţie că zilele omului au toate legătură cu momentul naşterii sale. Ele se pogoară în această lume una după alta şi-l îndeamnă pe om să nu păcătuiască.

Atunci când ziua care vine să-l sfătuiască pe om vede că acesta nu ţine seama de sfaturile ei şi chiar săvârşeşte un păcat, este cuprinsă de ruşine, se suie din nou la ceruri şi mărturiseşte păcatele omului şi se trage deoparte.

Tradiţia ne mai învaţă că, dacă omul se căieşte, ziua în care omul a săvârşit păcatul – motiv pentru care ea a fost îndepărtată din ceruri – va reveni. Dar dacă omul nu se căieşte, ea coboară iarăşi pe pământ şi i se alătură duhului care stă la uşă; intră în casa unde ia înfăţişarea unui om, pentru a-i face rău.

Dar dacă omul continuă să facă bine, ziua coborâtă în casa sa, pentru că a fost exilată din ceruri, îi face acestuia bine; dacă nu, îi face rău. în toate cazurile, această zi lipseşte din ceruri, în aşa fel încât zilele omului
nu mai sunt complete.

Nenorocire omului ale cărui zile îi vor părea incomplete Regelui sfânt şi care nu vor fi de ajuns pentru a alcătui coroana cu care omul va apărea în faţa Regelui sfânt! (I, 224“).

ZOHAR